Jouw innerlijke reis

Gat-geschillen-Wkkgz-klachtrecht

Met ingang van 1 januari 2017 is de wet Wkkgz in werking getreden. De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Als zorgverlener is Handsonwellness Nijmegen voor klachtafhandeling en geschillencommissie aangesloten bij Quasir. Heb jij een klacht over de zorg die Hands on your health massage Nijmegen levert en komen we er samen niet uit? Neem dan contact op met:

www.quasir.nl

In geval van een klacht verwijs ik je graag naar het klachtenbehandelingsproces, klik hier

Het College van Toezicht en het College van Beroep bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg. Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register en beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het TCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).